Qui som

La marca Castells-Colles Castelleres de Catalunya és una marca registrada impulsada per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC), que agrupa totes les colles castelleres existents. Els objectius de la marca són els següents:

- Projectar encara amb major potència i claredat el fenomen casteller, tant a nivell nacional com internacional.

- Protegir la imatge dels castells d’usos no adequats per part de tercers.

- Aprofitar oportunitats de generar ingressos que poden ajudar al finançament del món casteller, sense entrar en conflicte amb l’esperit amateur i no comercial dels castells.

Tota l’estratègia de la marca, així com els productes inclosos dins la mateixa, han de ser respectuosos amb els criteris definits pel document “Els valors socials del fet casteller”, aprovat per l’assembla de la CCCC l’any 2012, així com amb les directrius operatives per l’aplicació de la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la Unesco.

En aquest sentit, i tal i com recomanen les directrius operatives de la Unesco, la marca “Castells” garanteix que els recursos econòmics derivats de l’activitat reverteixin als seus protagonistes per tal de fer possible la seva continuïtat.

Per tant, consumint productes de la marca “Castells” es col·labora amb que les colles puguin continuar construint les seves torres humanes.

made by 4funkies