x
This website uses third-party cookies exclusively to collect analytical data. If you continue browsing or close this notice, you will agree to its use.
Information about cookies
Top

L'any 2014 es tanca amb més de 12.000 castells i pilars portats a plaça

24-12-2014

La temporada 2014 ha vist l'aixecament de més de 12.000 construccions castelleres (inclosos pilars), una xifra mai vista en la història, segons la Base de Dades Coordinadora - Jove de Tarragona. L'any 2013 es van superar per primer cop les 10.000 i aquesta darrera temporada ha suposat un nou creixement. En aquest sentit, cal tenir en compte que els anys 2008-09 el número de castells portats a plaça se situava per sota dels 6000, la qual cosa suposa que s'han duplicat en cinc anys (Fig.1). Anteriorment, el sostre s'havia situat en els poc més de 7000 castells registrats el 2002.

D'altra banda, el percentatge de caigudes s'ha situat en el 3%, un dels més baixos registrats.

Lògicament, el creixement en el número de construccions ha anat acompanyat al creixement en el número d'actuacions, fins arribar a 1.168. I també va vinculat al creixement del número de colles. Al llarg de 2014, la junta de la CCCC ha aprovat el pas de dotze colles en formació a colles membres, de manera que actualment la composen 77 colles membres (de les quals set són universitàries) més 14 en formació.

Creixement qualitatiu

A més, el creixement no només ha estat quantitatiu sinó també qualitatiu. El 2014 s'han vist pràcticament tots els grans castells que composen el repertori actual, incloent-hi el tres de deu (un de descarregat i sis de carregats) i el quatre de nou i el dos de vuit sense folre (tot i que aquests dos no s'han descarregat). Els registres pel que fa als castells de nou i superiors han assolit nivells mai vistos: així, dotze colles han descarregat 208 castells de nou pisos (146 el 2013) i nou colles han completat 64 castells superiors al 3 de 9 (el 2013 van ser 39 a càrrec de cinc colles).

Pel que fa a l'evolució de les colles, sobre un total de 72 colles (no incloem colles universitàries ni les que han arrencat aquest 2014), 42 han obtingut uns resultats clarament superiors als de 2012 i 25 uns resultats equiparables. Només tres han fet pitjor any. Si apliquem el criteri de la CCCC per establir les categories de les colles (un barem "conservador" ja que contempla els resultats dels tres darrers anys), veurem que el 2014 finalitza amb cinc colles que pugen de categoria (dues noves colles de nou, i tres de set) i cap que baixi.