x
This website uses third-party cookies exclusively to collect analytical data. If you continue browsing or close this notice, you will agree to its use.
Information about cookies
Top

Els Castellers de la Vila de Gràcia presideixen la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya

25-03-2019

El passat dissabte 23 de març de 2019 va tenir lloc l’assemblea general ordinària de la CCCC, a Vilafranca del Penedès. De les 101 colles que estaven convocades a l’acte en van assistir 51, dues de les quals eren universitàries.

A l’inici de l’acte cal destacar la valoració que la Inés Solé, presidenta fins el mateix dissabte, va fer d’aquest primer any de recorregut de la Junta en què subratllava la proximitat i la importància dels grups territorials, la millora del funcionalment de la CCCC o la transparència.

Al seu torn, el Dr. Dani Castillo va presentar l’informe de la Direcció mèdica de la Coordinadora i va exposar el resultats de la primera fase d’estudi del protector cervical que, recordem, tenia per objectiu validar si hi havia algun material que garantís la viabilitat del protector. Davant la resposta afirmativa, tot i diferents matisos que han anat sortint durant l’any de recerca, es considera que s’ha arribat a un punt en què cal que el món casteller obri el debat de cap on es vol anar i fins on es vol arribar abans de procedir amb la segona fase. Des de la CCCC l’aposta és avançar amb altres estudis que poden ampliar i millorar la quantitat i qualitat d’informació disponible per poder fer una valoració més fonamentada sobre la continuïtat del protector cervical.

L’acte va dedicar un espai a presentar la tasca desenvolupada per les comissions de Drets d’imatge (la única que ja existia quan va arribar la Junta actual), Finançament, Seguretat i Equitat durant aquest any, així com els objectius i expectatives per al següent. Es va animar a les colles que no formen part activa de cap de les comissions a poder-s’hi sumar.

Un dels punts més importants de l’assemblea passaven per la proposta i votació de la modificació de les quotes de les colles membres. Es va presentar una fórmula que va més enllà del concepte únic de la pòlissa d’assegurança i ofereix a les colles una major responsabilitat i implicació respecte l’entitat, revalorant els diferents serveis que ofereix la Coordinadora i buscant una redistribució més equitativa respecte les colles de diferents nivells. La proposta es va acceptar amb un 87% dels vots a favor, cap en contra i un 13% d’abstencions, i representarà un augment dels ingressos de la CCCC de 30.000€ aquest 2019.

Finalment, destacar el relleu en la presidència de l’entitat que la Inés Solé, presidenta fins al moment, va passar al Roger Gispert, dels Castellers de la Vila de Gràcia, càrrec que ostentarà durant el proper any i fins la següent assemblea ordinària en què prendrà el relleu, segons la previsió, el Sergi Font dels Marrecs de Salt.

La Junta de la CCCC per aquesta temporada queda, doncs:
Presidència:
Castellers de la Vila de Gràcia (Roger Gispert)
Vicepresidència:
Marrecs de Salt (Sergi Font)
Xiquets de Tarragona (Inés Solé)
Tresoreria:
Colla Joves Xiquets de Valls (Rosa Maria Rovira)
Secretaria:
Castellers d'Esplugues (Ramon Sàlvia)
Vocalia:
Bordegassos de Vilanova (Miquel Àngel Arnal)
Castellers de Barcelona (Rafa Caballero)
Colla Jove Xiquets de Tarragona (Jordi Crespo)
Nens del Vendrell (Ruben Gaón)
Tirallongues de Manresa (Olga Moya)
Castellers de Sants (Pere Camprovin)
Moixiganguers d'Igualada (Rat Amich)