x
This website uses third-party cookies exclusively to collect analytical data. If you continue browsing or close this notice, you will agree to its use.
Information about cookies
Top

Oferta de feina responsable de l'àrea mèdica de la CCCC

08-09-2021

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Des de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (en endavant CCCC) s’obre el procés de selecció d’una persona responsable de l’Àrea Mèdica de la CCCC.
Dedicació a temps parcial. Relació contractual a convenir.
Incorporació novembre 2021.

FUNCIONS DEL CÀRREC

• Metge/ssa de la CCCC
• Atenció puntual a les colles (disposició d’un número de telèfon de Direcció Mèdica)
• Segones opinions mèdiques (inclou la possibilitat de visitar el pacient)
• Gestió de casos de l’assegurança que requereixin defensa mèdica
• Accés i gestió sinistres intranet CCCC
• Participació, si s’escau, a les reunions i seguiment de projectes
• Participació al disseny de la línia estratègica anual, en coordinació amb l’equip
• Gestió i coordinació de la Jornada de prevenció, en col·laboració amb l’equip
• Participació en la redacció de textos/informes de caire més tècnic/mèdics
• Proposició de projectes i estudis en pro de la seguretat i prevenció als castells
• Suport a la Comissió de Seguretat de la CCCC quan s'escaigui
• Representació de l’àrea de prevenció quan s’escaigui (premsa, jornades...)


CONDICIONS QUE HAURAN DE REUNIR LES PERSONES ASPIRANTS

• Metge/ssa especialista en medicina de l’esport o traumatologia
• Coneixement del món casteller
• Habilitats comunicatives
• Flexibilitat horària
• Disponibilitat de vehicle propi
• Es valorarà ser membre en actiu d’alguna colla castellera
• No tenir relació de segon grau de consanguinitat i/o afinitat amb qualsevol dels membres de la junta directiva de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.


CANDIDATURES, TERMINI DE PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ

Les persones interessades poden enviar currículum vitae i documentació relacionada a: coordinadora@cccc.cat

La data límit per fer arribar les candidatures és el dia 30 de setembre de 2021.

Un cop rebuda la documentació es procedirà a una valoració del currículum vitae i la documentació relacionada. Després es procedirà a mantenir una entrevista personal amb les candidatures que hagin passat la primera selecció.