x
This website uses third-party cookies exclusively to collect analytical data. If you continue browsing or close this notice, you will agree to its use.
Information about cookies
Top

L'assemblea de la CCCC a Mollet aprova quatre nous acords

21-03-2017

L'assemblea de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC), celebrada aquest dissabte a la tarda al Mercat Vell de Mollet, va aprovar quatre nous acords, referents a la relació amb les colles a l'exterior, els drets de comunicació de les colles, la creació de la categoria de colla de deu i un augment de quotes. Tots els acords es van aprovar per una àmplia majoria, amb un mínim del 70% de vots favorables i un màxim de 17% de vots negatius en la votació més disputada (la de les quotes). L'assemblea també va servir per aprovar els comptes del 2016, l'auditoria dels comptes de 2013-15 i el pressupost per aquest 2017, de 712.453 euros. Pel que fa a la junta, en aquest segon any del mandat actual continuarà presidida per Jordi Grau Valls, representant de la Colla Jove Xiquets de Tarragona. A l'assemblea hi van assistir un total de 56 colles, sobre un cens total de 99 colles, de les quals 87 tenien dret a vot.

Dos dels acords tenen més a veure amb l'organització interna de la CCCC. El primer suposa una modificació dels estatuts per incorporar un nova categoria de colla, la colla de deu (fins el moment només es contemplaven colles de sis, de set, de vuit i de nou). Seguint amb el criteri que ja marcaven els estatuts, per ser colla de deu caldrà haver descarregat dues estructures de deu pisos o de dificultat equivalent al llarg de les darreres tres temporades. El segon acord va marcar un significatiu increment en les quotes que paguen les colles, que a més per primer cop té en compte el nivell de cada colla i per tant el número d'assegurats. La raó d'aquest augment de quotes es troba sobretot en el creixement de la despesa de pòlisses d'assegurances, que ha passat en cinc anys de 288.424 euros (2013) a 479.988 (2017).

També es va aprovar el protocol de relació de la CCCC amb agrupacions i colles castelleres a l'exterior, un compromís que s'havia adquirit en l'assemblea anterior. Aquest protocol estableix que la relació de la CCCC amb colles de fora dels Països Catalans es farà via conveni (no seran formalment membres de la CCCC), marca les condicions necessàries per accedir a aquest conveni i els beneficis i obligacions de cadascuna de les parts. La preparació d'aquest protocol s'ha treballat amb algunes d'aquestes colles a l'exterior així com amb el departament d'Afers Exteriors de la Generalitat.

Finalment, també es va aprovar amb un 82,6% de vots a favor i un 9,3% en contra l'acord sobre els drets de comunicació de les colles i les retransmissions televisives. Així, les colles van "ratificar la cessió a la CCCC dels seus drets d'imatge i de comunicació per retransmissions de les actuacions castelleres -tant televisives com per internet- per tal que aqeusta pugui negociar-hi de forma col·lectiva amb un doble criteri: garantir una adequada difusió per al món casteller i garantir la continuïtat de l'actual conveni entre la CCCC, la Generalitat de Catalunya, TVC i Estrella Damm, així com la possibilitat de modificar-lo o d'establir nous convenis en aquesta mateixa línia". L'acord també defineix quins tipus d'actuacions i retransmissions queden afectades per l'acord, així com el compromís de la junta de crear un grup de treball que analitzi en profunditat tota la qüestió dels drets de comunicació i en presenti les conclusions a la pròxima assemblea.

Els Castellers de Mollet van exercir d'amfitrions de l'assemblea, i els assistents van poder gaudir al matí d'una visita guiada a la Casa i Museu Abelló.