x
This website uses third-party cookies exclusively to collect analytical data. If you continue browsing or close this notice, you will agree to its use.
Information about cookies
Top

La temporada 2017 es tanca amb estadístiques per sota de l’any anterior

22-12-2017

Per primer cop en gairebé una dècada de creixement continu, tant quantitatiu com qualitatiu, les estadístiques de la temporada 2017 quedaran una mica per sota de l’anterior. Això és probablement degut a diversos factors: un cert estancament en termes quantitatius que ja es detectava els darrers dos anys; el context polític i social d’aquesta temporada, que ha comportat l’anul·lació de diades importants i ha condicionat assajos; i l’excepcionalitat dels propis resultats de 2016.

Així, el 2017 es tanca amb un total de 98 colles membres de la CCCC, més dues en formació. El número de castells comptabilitzats a data d’avui a la Base de Dades Jove de Tarragona – Coordinadora és de 11.890. Tot i que és previsible que el resultat final se situï per sobre dels 12.000, també és probable que quedi per sota dels tres anys anteriors, quan es van superar les 12.400 i fins i tot 12.500 construccions provades. En canvi, una dada molt positiva és el descens del percentatge de castells que acaben en caiguda, que aquest any s’ha situat en tan sols el 2,4%, un descens notable ja que els darrers anys aquest índex se situava habitualment entorn el 3%.

Des del punt de vista qualitatiu, el 2017 s’han vist pràcticament tots els grans castells que composen el repertori actual, incloent-hi el tres de deu i el quatre de deu, i el quatre de nou i el dos de vuit sense folre, tot i que sovint s’han vist amb menys freqüència que el 2016. Així, per exemple, s’han descarregat 94 castells superiors al tres de nou amb folre, contra els 104 de l’any anterior. Ara bé, per situar les dades en el context correcte hem d’estendre la comparació als anys anteriors, i comprovar que els resultats de 2017 estan per sobre dels de 2015 (83 descarregats), 2014 (64) i 2013 (39), cadascun dels quals havia estat en aquell moment un rècord. L’estadística de castells de nou bàsics deixa uns resultats similars, però en canvi el 2017 sí que ha deixat més castells de vuit (989) que els anys anteriors.

Finalment, si apliquem el criteri de la CCCC per establir les categories de les colles (un barem “conservador” ja que suma els resultats dels tres darrers anys), veurem que el 2017 finalitza amb cinc colles que pugen de categoria (una de nou a deu, una de vuit a nou, una de set a vuit i dues de sis a set) i només dues que baixin (una de vuit a set i una altra de set a sis).

Attached files