x
This website uses third-party cookies exclusively to collect analytical data. If you continue browsing or close this notice, you will agree to its use.
Information about cookies
Top

Les colles ratifiquen la cessió de la gestió dels drets per retransmissions televisives a la CCCC

18-03-2018

Les colles castelleres van ratificar ahir la cessió dels drets per les retransmissions televisives a la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC), per tal que aquesta pugui negociar amb els operadors televisius, en l’assemblea general ordinària celebrada a Manresa. L’assemblea, que també va servir per aprovar el pressupost de 2018, era la segona de l’any, després que a finals de gener s’escollís nova junta en una assemblea extraordinària. A Manresa hi van assistir 39 colles, 37 de les quals amb dret a vot.

L’acord sobre drets aprovat ahir suposa continuar amb la línia de treball dels darrers anys, en el sentit que sigui la CCCC la que gestioni col·lectivament els drets de les colles davant els operadors televisius pel que fa a les retransmissions per TV i internet. En aquest cas, l’acord es refereix explícitament a "drets d’imatge i d’executant (art. 105 TRLP)" i al conjunt de les diades de la temporada. L’acord, que es va aprovar amb 322 vots a favor, 55 vots en blanc i cap vot en contra, serà vigent mentre no se n’aprovi un altre que el substitueixi, per tal de no haver de renovar-lo any a any si no hi ha canvis.

Aquesta va ser precisament una de les recomanacions fetes pel grup de treball sobre drets televisius que havia estat treballant els mesos previs. Altres conclusions del grup tingudes en compte de cara a l’acord eren que la gestió dels drets havia de ser col·lectiva i que aquesta gestió no s’havia de limitar a les diades emeses per XAL i/o CCMA. Des de la junta es va agrair la feina de les sis colles participants en el grup de treball, però es va anunciar que aquest continuaria treballant i es va animar a més colles a incorporar-s’hi donada la complexitat del tema.

L’assemblea també va aprovar el pressupost per al 2018, amb 344 vots a favor, 45 vots en blanc i cap vot en contra. Val a dir que per primer cop es presentava un pressupost a pèrdues, motivat per l’elevat creixement del cost de les assegurances aquest any. La junta va explicar que confia en retallar aquestes pèrdues al llarg de l’any però que s’havia optat per no maquillar el pressupost amb ingressos que encara no estiguessin confirmats. Al mateix temps, la junta va considerar que el pressupost era un "toc d’atenció" que havia d’animar a totes les colles a reflexionar en clau de futur sobre el sosteniment econòmic de la CCCC.

Finalment, en l’assemblea també es va presentar el pla d’acció per aquest any i es van escollir les tres colles que faran l’auditoria dels comptes de la junta anterior: Colla Jove de Sitges, Castellers de Berga i Castellers de Castellar.