x
This website uses third-party cookies exclusively to collect analytical data. If you continue browsing or close this notice, you will agree to its use.
Information about cookies
Top

La CCCC treballa en un Pla d’Igualtat i un Protocol d’agressions marc per a totes les colles

26-08-2022

La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) treballa en un Pla d’Igualtat Marc per a totes les colles i una guia per implementar-lo. El pla ha de ser un instrument estratègic que permeti a les colles integrar la igualtat d’oportunitats de forma transversal, fent la seva cultura organitzativa més justa i amb perspectiva de gènere.

Les entitats del món de la cultura popular compartim el repte de contribuir a construir una societat més justa i igualitària on no hi hagi cap tipus de discriminació, tampoc per raó de gènere. Les colles castelleres vetllen per aquesta equitat a través d’uns valors intrínsecs a la pròpia activitat però no podem obviar la realitat social i cultural en la que ens trobem i és inevitable detectar necessitats i espais de millora.

La temporada 2018 es va crear, entre d’altres, la Comissió d’equitat, un espai de trobada obert i transversal on les colles comparteixen necessitats i propostes a les que es pot anar donant resposta des del paraigües de la CCCC. Així, s’han impulsat diferents iniciatives entre les que destaquen la presentació el novembre passat a la 3a Jornada d’equitat d’un protocol de prevenció, detecció i actuació contra l’Abús Sexual Infantil (ASI) basat en el treballat prèviament els Castellers de Barcelona i la Fundació Vicky Bernadet.

Amb la voluntat de seguir treballant per a la igualtat d’oportunitats de totes les persones, a través d’aquesta guia volem traslladar a les entitats la importància d’implementar un pla d’igualtat, una eina útil i pràctica per avançar en aquesta direcció.

Tal i com defineix la Generalitat de Catalunya un pla d’igualtat és un conjunt ordenat de mesures per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. En totes les organitzacions i entitats és imprescindible desenvolupar i implementar un Pla d’Igualtat, per analitzar diversos àmbits amb perspectiva de gènere i assegurar i/o corregir qualsevol tipus de discriminació i perpetuació de les desigualtats entre dones i homes. També al món casteller.

S’ha definit un calendari amb La Sal, una entitat d’economia social i solidaria que treballa per la igualtat de gènere i la diversitat afectiva i sexual, que inclou diferents fases de redacció i de reunions de treball i de seguiment, amb especial atenció a un procés participatiu obert a totes les colles que formen part de la Comissió d’equitat i que comptarà amb tres trobades presencials en diferents punts de Catalunya. Així, la previsió és poder presentar el document i compartir-lo amb les colles durant el proper mes de gener.


(fotografia: Josep Pont i Roca)