x
Este sitio web utiliza cookies de terceros exclusivamente para recoger datos de análisis. Si continúa la navegación o cierra este aviso, usted aceptará su uso.
Información sobre las cookies
Top

Les colles castelleres avalen la línia de treball de la Coordinadora

08-02-2022

Durant l’últim trimestre de 2021 la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya va convocar a les 103 colles federades per conèixer la seva opinió sobre el rol que hauria d’adoptar l’entitat. Les reunions es van fer en grups territorials corresponents a les zones del Camp de Tarragona-Terres de l’Ebre, Penedès-Garraf, Catalunya Central-Ponent, Vallès, Baix Llobregat, Barcelonès-Maresme i Girona.

Aquest exercici va néixer amb la voluntat de revisar les funcions que ha anat assumint la CCCC els darrers anys a causa del creixement del món casteller i que no sempre han estat compartides per totes les colles. Així doncs, l’aturada de l’activitat a causa de la pandèmia s’ha considerat un bon moment per obrir el debat i escoltar la veu de totes les colles, amb les seves diferents realitats i expectatives.

De les 103 colles convocades, 12 de les quals universitàries, van participar 70 que van aportar les seves inquietuds a partir dels diferents blocs de treball: funcions actuals de la CCCC i experiència particular de cada colla, tasques que es podrien assumir o prescindir, grau de regulació que s’espera o es voldria de l’entitat i què perdria el món casteller sense la CCCC.

Tot el procés s’ha fet amb l’acompanyament d’una empresa externa per tal de garantir l’objectivitat i neutralitat que requeria la situació, i ha comptat amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de les línies de subvenció de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC).

L’informe recull una realitat de la qual la junta de la CCCC n’ha extret algunes conclusions que han de servir per anar definint, properament, les línies d’acció que haurien de permetre treballar amb un major consens i, per tant, un clima més propici que beneficiï tant a les colles com a la pròpia Coordinadora:

1. La CCCC és necessària i la valoració de la feina és bona, tot i que sempre millorable.
2. Es valora positivament l’esperit de servei de l’entitat: acompanyament, assessorament i recursos que ofereix a les colles.
3. Entre la voluntat de normativitzar i la de només informar, actualment es considera que s’ha de mantenir el paper de recomanar i sempre que calgui normativitzar algun aspecte ha de sortir de l’assemblea per acord de les colles.
4. No sempre s’ha de ser proactiu ni sempre reactiu. En alguns casos cal buscar consensos, en d’altres avançar-se a la situació i en d’altres reaccionar davant la necessitat.
5. Cal comunicar més i millor a les colles. Es posen en valor els grups territorials, apostant i consolidant pels canals de comunicació i les trobades anuals.
6. L’opinió majoritària de les colles és que els estudis científics s’han de vehicular des de la CCCC.
7. La CCCC ha de fer més promoció i difusió del fet casteller, dels valors i del Patrimoni.
8. Per a una millor gestió i poder avançar en nous reptes i objectius, cal partir d’uns punts mínims de consens unànime que haurien de ser: la gestió col·lectiva de l’assegurança, la gestió col·lectiva dels drets de retransmissió, el respecte als patrocinadors, el respecte als valors del fet casteller i els acords d’assemblea.