x
This website uses third-party cookies exclusively to collect analytical data. If you continue browsing or close this notice, you will agree to its use.
Information about cookies
Top

LA CCCC

El creixement del fet casteller va portar a la fundació, l’any 1989, de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, entitat cridada a representar els interessos comuns de les colles, especialment promocionar el món casteller i sobretot garantir que l’activitat castellera estigués coberta per pòlisses d’assegurances adequades.

En l’actualitat, la CCCC la formen prop de 100 colles i el seu protagonisme és més rellevant que mai: va ser la Coordinadora, per exemple, qui va donar un impuls definitiu a la candidatura dels castells com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. També segueix sent l’entitat que gestiona les assegurances mèdiques de les colles i qui promou la investigació de nous mètodes de prevenció de riscos en els castells.

Qui nous sommes

La Coordinadora de colles castelleres de Catalunya està regida per una Junta Directiva formada pels representants de dotze colles, repartides per tota la geografia catalana, elegits en Assemblea cada tres anys. Actualment està formada per:

Presidència:

Castellers de Sants (Pau Camprovín)

Vice-presidència:

Castellers de Sant Cugat (Ignasi Escamilla)
Nens del Vendrell (Ruben Gaón)

Tresoreria:

Castellers de la Vila de Gràcia (Roger Gispert)

Secretaria:

Castellers de Lleida (Samuel de la Fuente)

Vocalia:

Capgrossos de Mataró (Ramon Bach)
Castellers de Cornellà (Cristian Muñoz)
Colla Joves Xiquets de Valls (Josep Maria Cortès) 
Colla Vella dels Xiquets de Valls (Joan Ibarra)
Minyons de Terrassa (Xavier Bacardit)
Xiquets de Tarragona (Antonio Sánchez)


Transparence

En compliment de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno i de la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya incorpora al seu web aquesta apartat de transparència, per tal de facilitar l'accès públic a les següents dades:

Commanditaires

Patrocinador principal
Patrocinadors
Amb la col·laboració de

Identité d'entreprise

Descàrrega de logotips