x
This website uses third-party cookies exclusively to collect analytical data. If you continue browsing or close this notice, you will agree to its use.
Information about cookies
Top

Els Castellers de Viladecans, admesos com a colla en formació

10-05-2013

La junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC), reunida el passat dia 6, va aprovar l'ingrés dels Castellers de Viladecans com a nova colla en formació. D'aquesta manera, ja són un total de vuit les noves colles que s'han acollit a aquesta fòrmula per ingressar a la Coordinadora mentre encara es troben immerses en el procés de consolidació.

En la mateixa reunió, la junta de la CCCC també va acceptar oficialment la baixa com a membre de la Colla Castellera La Global de Salou, els membres de la qual han decidit que la colla no estigui activa ni a nivell d'assajos ni d'actuacións com a mínim durant la temporada present. 

D'aquesta manera, la CCCC està composada ara per 65 colles membres i les vuit colles en formació esmentades. Val a dir que La Global és la primera colla que es dóna de baixa des del 2008, i que des de llavors s'han incorporat a la CCCC set colles de nova creació (a banda de les universitàries), més les vuit actualment incloses dins la categoria de colla en formació.