x
This website uses third-party cookies exclusively to collect analytical data. If you continue browsing or close this notice, you will agree to its use.
Information about cookies
Top

Aclariment sobre l'acord referent a la publicitat en la indumentària castellera

19-04-2013

En relació a l'actuació d'aquest matí dels Castellers de Vilafranca a Londres, la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya vol recordar que el passat 24 de març de 2012, l'assemblea general de la CCCC -màxim òrgan decisori d'aquesta entitat, on estan representades totes les colles castelleres de Catalunya- va aprovar el següent acord:

"Establir la prohibició d'exhibir ni insertar el nom, marca, logotip i/o denominació de cap producte identificador d'un patrocinador en la indumentària castellera (camisa, pantalons, faixa, mocador i casc, en el seu cas) durant les actuacions de les colles castelleres."

Val a dir que aquest acord es va aprovar amb 640 vots a favor, 75 abstencions i cap vot en contra. Igualment, en la mateixa assemblea es va aprovar el document "Els valors socials del fet casteller" que, entre d'altres, assenyala el compromís de les colles de continuar treballant "cercant fórmules de finançament que no ofereixin una imatge mercantil de les colles, que no desvirtuïn el caràcter simbòlic del fet casteller". Aquest document es va aprovar amb 690 vots a favor, 20 abstencions i cap vot en contra.

Els acords aprovats en assemblea són vinculants per a totes les colles membres. En aquest sentit, la junta de la CCCC esperarà a tenir les explicacions pertinents dels Castellers de Vilafranca per tal d'avaluar la situació creada.

Alfonso González Bondia
President de la CCCC