x
This website uses third-party cookies exclusively to collect analytical data. If you continue browsing or close this notice, you will agree to its use.
Information about cookies
Top

Els Castells: Coneixement, experiència i percepció a Catalunya

25-03-2009

Les principals conclusions del l' estudi han estat:

  • Un coneixement universal
  • Una valoració molt positiva per part de tothom
  • Una activitat integradora i en ascens
  • Els castells tenen un important potencial de creixement

 

Més informació:

Fichiers joints