x
Aquest lloc web utilitza cookies de tercers exclusivament per recollir dades d'anàlisi. Si continua la navegació o tanca aquest avís, vostè acceptarà el seu ús.
Informació sobre les cookies
Top

Informe de sinistralitat castellera 2019

19-03-2020

La CCCC presenta l'informe de sinistralitat castellera de la temporada 2019. 

La temporada va tancar amb un total de 10.209 castells realitzats, uns 2.000 castells menys que la temporada 2018. Si d’aquests traiem els pilars de 4, durant la temporada 2019 s’han realitzat un total de 6.145 castells, distribuïts de la següent manera segons el nivell: 

- Castells de 6: 2.171 (35,33%)
- Castells de 7: 2.853 (46,43%)
- Castells de 8: 862 (14,03%)
- Castells de 9: 162 (2,64%)
- Castells de gamma extra: 96 (1,56%)

El descens en el nombre de castells respecte a l’any passat es veu de manera homogènia per a tots els nivells, sense que es trobi cap grup que hagi experimentat un descens significativament més gran que els altres. El que sí que ha experimentat un canvi substancial respecte als anys anteriors és l’índex de caigudes. Si no tenim en compte els pilars de 4, l’índex de la temporada 2018 era del 3,60% de castells intentats, essent ja un índex inferior als dels darrers 5 anys, que es mantenia al voltant del 4,50%. La temporada 2019 es tanca amb índex de caigudes del 2,77%, essent l’índex més baix dels darrers 10 anys. Aquesta bona dada es correspon amb la sinistralitat de la pòlissa d’accidents de l’asseguradora, que presenta el menor nombre de sinistres des del 2012, amb un total de 413 sinistres.

Trobareu l'informe complet a l'apartat de "Salut i prevenció".