x
Aquest lloc web utilitza cookies de tercers exclusivament per recollir dades d'anàlisi. Si continua la navegació o tanca aquest avís, vostè acceptarà el seu ús.
Informació sobre les cookies
Top

La Coordinadora posa en marxa el Pla d’Igualtat Marc per integrar la igualtat d’oportunitats al món casteller

16-03-2023

La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) compta des d’aquest mes de març amb el Pla d’Igualtat Marc, que vol ser un instrument estratègic per integrar la igualtat d’oportunitats a tot el món casteller. L’entitat La Sal ha estat l’encarregada de l’elaboració d'aquesta ‘Guia per la diagnosi, disseny i implementació del Pla d’Igualtat’ a les colles, amb la col·laboració de la pròpia Coordinadora i de la Comissió d’Equitat.

El document es planteja, per una banda, com una anàlisis de la situació en termes d’igualtat entre dones i homes al món casteller a través d’una diagnosi amb elements participatius per identificar les situacions de desigualtat i discriminació cap a les dones i, per l’altra, com una eina d’implementació per les colles mitjançant la ‘guia’. Per aquesta raó, s’han definit criteris i línies d’anàlisi per poder treballar de forma transversal i compartida entre el centenar de colles que integren la Coordinadora.

S’han definit set àmbits de treball per estructurar l’autodiagnosi a cada colla amb els ítems que cal investigar i la manera d’avaluar la informació en cadascuna de les àrees: cultura i gestió organitzativa; estructura interna i òrgans de decisió; assetjament sexual i per raó de sexe; seguretat i prevenció; assajos, activitats, festes i diades; comunicació, i formació.

Les pautes estableixen els elements mínims a identificar i diversos models a l’hora de detectar punts forts i aspectes a millorar, de definir els objectius i els passos per assolir-los, i de calendaritzar les diverses actuacions de manera personalitzada tenint en compte els recursos i les necessitats de cada colla.

Enquesta
Per analitzar la situació general de les colles castelleres que formen part de la federació i conèixer la percepció de les persones que hi formen part sobre diversos àmbits rellevants per definir les accions d’aquest Pla, es va impulsar una enquesta participativa distribuïda el setembre i octubre de 2022.

Les dades són el resultat de 1.268 respostes, que corresponen a 75 colles diferents, si bé no totes hi han participat en la mateixa mesura. Les colles que més respostes registren són la Colla Vella dels Xiquets de Valls (196), els Castellers de Sants (88), els Castellers de Sabadell (70), els Xiquets de Tarragona (59), i els Minyons de Terrassa (58).”.